WuppertalBild 6371

9/2010
Wuppertal

Absperrhahn

fotografiert von Olaf MenschBild 6424

7/2009
Wuppertalfotografiert von Olaf MenschBild 6445

9/2010
Wuppertal

M. Streicher

fotografiert von Olaf MenschBild 8529

5/2015
Wuppertalfotografiert von Norbert

Bild 8530

5/2015
Wuppertalfotografiert von NorbertBild 8531

5/2015
Wuppertal
fotografiert von Norbert

Bild 8532

5/2015
Wuppertalfotografiert von Norbert

Bild 8533

5/2015
Wuppertal

Stadtentwässerung Wuppertal
Fa. ej

fotografiert von NorbertBild 8534

5/2015
Wuppertal

Stadtentwässerung Wuppertal
Fa. Norinco

fotografiert von NorbertBild 8535

5/2015, Wuppertal

Stadtentwässerung Wuppertal
Fa. ACO

fotografiert von NorbertSchacht mit EinsteighilfeBild 8536

5/2015
Wuppertal

Fa. Buderus

fotografiert von Norbert
Bild 8537

5/2015
Wuppertal

fotografiert von NorbertBild 8538

5/2015
Wuppertal

Fa. Norinco
Stadtentwässerung Wuppertal

fotografiert von NorbertBild 8539

5/2015
Wuppertal


Fa. Streicher

fotografiert von NorbertBild 8637

5/2015
WuppertalFa. nicht mehr leserlich

fotografiert von NorbertBild 8638

5/2015
WuppertalFa. Buderus

fotografiert von Norbert