Bild 1496

5/2006
China
Fuzhou

Telefon, China MobileBild 1223

5/2005
China
Hefei

TelefonBild 2431

7/2008
China
Hefei

Zeichen und Schrift von China MobileBild 200

7/2003
China
Nanjing

Mobilfunk-
gesellschaft

Bild 201

7/2003
China
Nanjing

TMCC
MobilfunkgesellschaftBild 1630

9/2006
China
Suzhou

China Mobile

Bild 1574

9/2006
China
Chongqing

China Mobile und China Telecom, TelefonBild 1667

9/2006
China
Emei

China MobileBild 14562

5/2020
China
Peking


China Mobile
unten: Baufirma Gonglian Xinwei

erhalten über Feizhou